Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 06/2018

Čriepky  z  diania  v  obci  za  obdobie  06/2018 1

Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.

Čriepky  z  diania  v  obci  za  obdobie  06/2018

 

1.6.2018                                          Medzinárodný deň detí - MDD
MDDMedzinárodný deň detí je sviatok, ktoMDD
sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. MDD sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje
každoročne 1.júna. Na Slovensku sa slávi
od roku 1952. V našej materskej škole bol
pre deti pripravený bohatý hravý program. MDD
Ukážky záchranMDDy od hasičov, veselé hry
a súťaže. Nechýbalo opekanie špekáčkov
a medaile za súťaže a sladké odmeny.           
         MDD
                                                   

2.6.2018                                                      Brigáda na cintoríne

BrigádaPri peknej účasti občanov a počasí, Brigáda
bolo položených 140 obrubníkov.

Viac foto na Facebooku obce.

 

 


3 jún, 11:32 · -facebook-

Veľké Ďakujeme patrí všetkým ktorí sa zúčastnili sobotňajšej brigády na cintoríne. Skutočne kus dobrej práce. Ešte tri brigády a je hotovo!
Starosta ešte raz všetkým ďakuje!
O ďalšej brigáde vás budeme informovať
.


4.6.2018                                    Športové hry dôchodcov, Lisková - JDS

Športové hry JDSŠportové hry JDSV Liskovej sa konali športové hry, na ktorých sa zúčastnili členovia našej Jednoty dôchodcov Slovenska.
Aktívne našich členov JDS na súťažiach

prezentovala p.Felicita Kováčová. Jednou zo zaujímavých kategórií bol hod valčekom na cesto.

 

Športové hry JDSŠportové hry JDS

Športové hry JDS


4.6.2018                                                  Zasadnutie OZ
 
Starosta zvolal zasadnutie OZ 4.6.2018 o 18:30 v zasadačke obecného       Zasadnutie OZ
úradu s týmto návrhom programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku.
4. Ponuka na odpredaj pozemku pre potreby obce
5. Vypilovanie stromov v obci /postupy, žiadosti/
6. Investičné akcie v obci /plán na rok 2018/
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Uznesenie
10.Záver
                           To čo by Vás mohlo zaujímať, nájdete v DUBOVSKÝCH NOVOSTIACH 01/2018
                                    ... dostupných  v Informačnom centre alebo na našom webe.

 


6.6.2018                                     Parkovacie karty slúžia na identifikáciu občanov

Pakovacie kartyObec vydáva pre našich občanov Parkovacie karty. Umožňujú identifikáciu našich občanov. Vydaných je ich už 150. Občania Valaskej Dubovej môžu na základe karty parkovať na všetkých obecných cestách, za predpokladu neohrozovania bezpečnosti a plynulosti premávky. Turisti môžu parkovať len na vyznačených miestach, parkoviskách – pri cintoríne, pri futbalovom ihrisku. Domáci parkujú bez poplatku, ostatní za poplatok (spoplatnenie parkovania na parkovisku v obci,s účinnosťou od 1.7.2016 je riešené vo VZN č.2/2016).

                                                                         ... viac v DUBOVSKÝCH NOVOSTIACH 01/2018


7.6. 2018                                        Nové dopravné značenie

V obci pribudlo nové dopravné značenie slúžiace pre turistov na využitie parkoviska.

Nové dopravné značky      Nové dopravné značkyNové dopravné značky

 


8.6.2018                                    Obec Valaská Dubová - Facebook-  -sms-

Zajtra t.j. sobotu 9.6.2018 bude prebiehať brigáda na cintoríne. Každý kto má chuť prísť pomôcť je vítaný


9.6.2018                                              Brigáda na cintoríne

Na vyhlásených brigádach sa zúčastňuje stále viac ľudí. Je vidieť, že o modernizáciu a napredovanie obce občania prejavujú záujem. Ale...nejde len o záujem. Týmto spôsobom občania šetria obci financie, a nie malé. Je veľmi pohodlné, objednať si dodávateľa a nech to zaplatí obec (občan). Ale sám prispieť obci, to sa v dnešných časoch veľmi nenosí. Preto sa to Vám cení  DVOJNÁSOBNE. Ďakujeme.

 


12.6.2018                                Rekonštrukcia mostov na hlavnej ceste   - sms-

Pripomíname vodičom, že vznikol dopravný problém, ktorý sa snažia riešiť hlavne naši vodiči tak, že porušia
dopravné predpisy, pri vjazde do obce. Jazda cez plnú čiaru, zákaz predbiehania, ohrozovanie možného vodiča z protismeru. Je otázka času, kedy tu vznikne havária.

Cesta do obce       Cesta do obceCesta do obce

Cesta do obce      Cesta do obceCesta do obce
 


12.6.2018                                               Rekonštrukcia priepustov

Začala sa vykonávať rekonštrukcia priepustov-vpustov dažďovej vody na Chočskej ulici.
Zámková dlažba sadla, priepusty nie a tak prestali plniť úlohu odvodu dažďových vôd.


Oprapriepustov   Oprava priepustovOprava priepustov
 


11-15.6.2018                                  Rekonštrukcia cesty pri Jantekovcoch

V tomomto období sa vykonávala rekonštrukcia časti cesty pri Jantekovcoch, dodávateľským spôsobom.

Cesta pri Jantekovcoch      Cesta pri JantekovcochCesta pri Jantekovcoch


11.6.2018                                       Rekonštrukcia cesty pri Kadubcovcoch

Začal sa rekonštruovať úsek dlhý cca 200 m.
Za pomoci úspešne vyhodnoteného projektuv rámci Programu rozvoja vidieka sa nám podarilo získať z  eurofondov peniaze na novú obecnú cestu. Jedná sa zhruba o 200 metrov cesty zo zámkovej dlažby plne hradenej z fondov európskej únie. Napájať sa bude na existujúcu zámkovú dlažbu pri dome Ladislava Gajdoša a bude pokračovať popri Kadubcovcoch, Sidorovcoch, Kučerovcoch, zapojí do seba napojenia cesty od Podskubovcov,Gruchalákovcov a skončí prípojkou na cestu vedúcu k Jantekovcom. V čase, kedy sme podávali žiadosť na Poľnohospodársku platobnú agentúru, teda pred dvoma rokmi, bola táto cesta v najhoršom stave v obci. Chceli sme začať opravovať cesty od najhoršej. Konečne ju teda môžeme poriadne zrekonštruovať, doteraz sme ju len vyspravovali. Teraz bude pekná, s úplne novým povrchom.
V súčastnosti prebiehajú práce na jej rekonštrukcii.
Je vidieť, že to realizačná  firma s prácou myslí vážne... viac v DUBOVSKÝCH NOVOSTIACH 01/2018

Cesta pri Kadubcovcoch       Cesta pri KadubcovcochCesta pri Kadubcovcoch

Cesta pri Kadubcovcoch       Cesta pri KadubcovcochCesta pri Kadubcovcoch

 


                                               Rekonštrukcia parkoviska pri cintoríne

4. jún asanácia pôvodnej plochy                                                                    - viac foto vo fotogalérii-
7. jún osadenie obrubníkov                                                               
13. jún položenie asfaltuParkovisko pri cintoríne
14. jún položenie asfaltu
17. jún maľovanie dopravného značenia
18. jún maľovanie dopravného značenia
19. jún
.parkovisko už je v plnej prevádzke.

              

Parkovisko pri cintoríneParkovisko pri cintoríneParkovisko pri cintoríne

Parkovisko pri cintoríne     Parkovisko pri cintoríneParkovisko pri cintoríne
 


14.6.2018                                 Diakonská vysviacka  v Spišskej Kapitule

Významný rok 2018 – radostné chvíle pre Valaskú Dubovú

Vo štvrtok 14.6.2018 v Katedrále svätého Martina (Spišská Kapitula), vysvätil emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich osem nových diakonov. Vysviacka nášho rodáka
     Posvätný rád diakonátu prijali:
dp. Šimon Bocko z Valaskej Dubovej – náš rodák
dp. Anton D členov z oho určák z Novote
dp. Adam Konkoľ z Novej Ľubovne
dp. Milan Lupták z Liptovských Sliačov
dp. Patrik Mitura z Vlkoviec
dp. Miroslav Mudrík z Humenného
dp. Andrej Ondrejka z Liptovských Sliačov                                                 v.p.Igor Hajas
dp. Martin Tešla zo Starej Ľubovne.
 
Taktiež náš rodák z Valaskej Dubovej Igor Hajas bude vysvätený
na kňaza 22.9.2018 v Sampore pri Zvolene. Primičnú svätú omšu v rodnej
obci vo Valaskej Dubovej bude slúžiť 30.9.2018.
Veľmi ďakujeme Bohu, že požehnal aj našu dedinu kňazskými povolaniami.
 

15.6.2018                                                 Výlet do Valaské Dubové

Vyberáme z Facebooku                                                                           - viac foto vo fotogalérii-

Návšteva z partnerskej obce V pátek 15. června 2018 se zájemci o návštěvu naší partnerské obce vypravili za doprovodu starosty a místostarostky obce do této hezké liptovské obce. Během třídenní návštěvy jsme si prohlédli obce, část zájemců vystoupala na Velký Choč, jiní zase poznávali krásu místního skanzenu a Oravského hradu. V pátek jsme pak společně se zástupci SDH Březina reprezentovali naši obec na oslavách 110. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Valaské Dubové. Po celou dobu nám krásně svítilo sluníčko, užívali jsme si dobrého jídla a příjemné společnosti našich hostitelů.

Je to přístupné i pro ty, co nejsou na Facebooku

15.6.2018                                                 Informačné tabule

V tomto období boli v obci inštalované nové informačné tabule. Ocenia ich najmä cudzie návštevy a turisti.

Informačný systém        Informačný systémInformačný systém


16.6.2018                                 Informačné centrum už plní svoju funkciu

Súčasťou novej čakárne na námestí je aj Informačné centrum.
Otvorené bolo v sobotu, 16.6.2018.
 
V letných mesiacoch bude otvorené každý deň, predbežné otváracie hodiny sú 07.00 -16.00.
Je tu možnosť zaplatiť za parkovanie, ale aj zakúpiť si rôzne predmety a suveníry s motívom našej obce.
Je plné suvenírov, či už pre našich ľudí alebo turistov. Tu si môžu zakúpiť rôzne predmety týkajúce sa obce, jej pamätihodností, zaujímavostí, suveníry a mapy z Chočských vrchov, či okolitej prírody. Bude slúžiť aj na výber parkovného a navigačné miesto pre turistov. Turisti tu dostanú všetky dostupné informácie, ktoré by mohli potrebovať v rámci návštevy našej obce alebo výstupu na Veľký Choč.
Informačné centrum      Informačné centrumInformačné centrum

Informačné centrum      Informačné centrumInformačné centrum


17. 6. 2018 Slávnosť 110. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci

110 výročie založenia DHZDobrovoľný hasičský zbor Valaská Dubová pozval všetkých občanov na hasičskú slávnosť, ktorá sa konala v nedeľu 17. júna pri príležitosti 110. výročia založenia hasičského zboru v našej obci. Hasičské slávnosti začnú svätou omšou o 10:00 hod v kostole sv. Michala Archanjela. Svätú omšu celebroval biskup ozbrojených síl Mons. František Rábek. Nasledovalo posedenie v kultúrnom dome a kultúrny program na Zvonici, ktorý otvorila o 14:00 hod. hasičská dychová hudba zo Sečoviec. Počas kultúrneho programu boli prezentované spôsoby hasenia pomocou historickej ručnej hasičskej striekačky z predvojnového obdobia, ktorá sa dodnes zachovala a je plne funkčná  (DHZ Hubová).

Na záver zaznela reprodukovaná hudba od DJ Markusa. Počas celého podujatia bola k dispozícii výstava činnosti dobrovoľného hasičského zboru v obci (história aj súčasnosť). Pre občanov a návštevníkov našej obce bolo pripravené osvieženie.
Na podujatí sa zúčastnila delegácia hasičov z partnerskej obce Březina (ČR), tiež hostia z okolitých obcí ktorí prezentovali hasičské automobily. Zúčastnil sa aj predseda UzV DPO SR Ružomberok Mgr. Marián Brtko, prezident DPO SR Pavol Ceľuch a predseda krajskej organizácie DPO PaedDr. To
Starosta členom DHZmáš Zanovit.
A skoro sme pozabudli :
Starosta, (ktorý je o.i. štatutár DHZO),
sa stal členom DHZ.  G r a t u l u j e m e   !!!

18.6.-22.6                                           Nové dopravné značenie

V obci pribudlo pri Jánošíkovej krčme nové dopravné značenie, zabezpečujúce prejazd ulicou pri Jánošíkovej krčme. Rieši problém prejazdnosti a parkovania. Vodiči – návštevníci Jánošíkovej krčmy ale i kostola, už beztrestne nemôžu stáť v križovatke.
 
Nové dopravné značky        Nové dopravné značky  Nové dopravné značky

20.6.2018                                                   Dubovské novosti

Dubovské NovostiV tomto období boli do domácností doručené DUBOVSKÉ NOVOSTI, ročník IV,číslo 01/2018.

Doporučujeme prečítať niektoré témy:

Nová kuchyňa v kultúrnom dome a obecný catering
Cintorín s novou cestou a parkovacími miestami
Zrekonštruovanie 200 metrov dlhej obecnej cesty
Podaný projekt na výstavbu oddychovej zóny s detským ihriskom a verejnými WC
Pozemkové úpravy třeba pozorne sledovať
Projekt výstavby oddychovej zóny s detským ihriskom
Projekt zníženia energetickejnáročnosti kultúrneho domu
VYDANÉ parkovacie karty slúžiana identifikáciu občanov
Deň obce bude už 4. augusta
Chceme impozantný vstup do obce
Výrub stromov len so súhlasom majiteľa
Nebojme sa stíšiť a vychutnať krásu „svojho vnútorného hradu“
AKÝ BOL ŽIVOT VO VALASKEJ DUBOVEJ ?
Rok plný aktivít
                      ...DUBOVSKÉ NOVOSTI  01/2018 sú dostupné v Informačnom centre alebo na našom webe.

 


22.6.2018                                                     Oznam pre deti rodičov

SMS pozvánkaPrihlásili sa dve nové športové nádeje.

 

 

 

 


23. jún 2018 XIII. CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V RUČNEJ KOSBE NA VLKOLÍNSKYCH LÚKACH

FS Choč Vás pozýva na:
XIII. ročník celoslovenskej súťaže v ručnej kosbe na Vlkolínskych lúkach
Slovenský zväz záhradkárov Ružomberok, Mesto Ružomberok, Občianske združenie Vlkolínec a Poľnohospodárske družstvo Ludrová Vás srdečne pozývajú na XIII. ročník celoslovenskej súťaže v ručnej kosbe, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2018 (v sobotu) od 10:00 hod. na Vlkolínskych lúkach.
Cieľom je obnova okolia Vlkolínca, propagácia tradičných prác na lúkach, propagácia svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v lokalite Ružomberok Vlkolínec. V rámci podujatia je zabezpečovaný aj kultúrny program – vystúpenia folklórnych súborov, občerstvenie pre súťažiacich, hostí a návštevníkov. Tradične tu vystupuje aj náš FS Choč.
Podujatie je súčasťou  Dní mesta Ružomberok 2018.

Kosenie na Vlkolínci     Noví najmladší  členovia súboru FS ChočKoseie na Vlkolínci
Ukážka kosenia nášho kosca     Ukážka kosenia nášho kosca, dovolený dopingFS Choč

24.6.2018                              Posledný futbalový zápas tejto časti súťaže

Na našom futbalovom ihrisku bol odohraný posledný futbalový zápas tejto časti súťaže s TJ Družstevník Liptovský Trnovec s výsledkom 2:1.

Posledný zápas     Posledný zápasPosledný zápas

III. Trieda LFZ dospelí o postup, 8. kolo

1

TJ Tatran Hybe

14

13

1

0

46:11

40

8

19

59.1

2

OFK Podtureň

14

10

1

3

53:17

31

7

10

65.4

3

ŠK Lúčky - kúpele

14

9

0

5

32:21

27

6

6

70.6

4

TJ Družstevník Liptovský Trnovec

14

5

1

8

27:27

16

5

-5

18.4

5

TJ Tatran Liptovské Revúce

14

5

1

8

15:40

16

4

-5

45.8

6

TJ Valaská Dubová

14

4

1

9

26:43

13

3

-8

43.4

7

TJ Ďumbier Uhorská Ves

14

4

1

9

22:37

13

2

-8

51

8

TJ Družstevník Štiavnička M

14

2

2

10

16:41

8

1

-13

16.6


 

26.6.2018    Jednoduché pozemkové úpravy ... viac v DUBOVSKÝCH NOVOSTIACH 01/2018

Dnes 26.6.2018 od 9.30-11.30: verejný hovor na tému Jednoduché pozemkové úpravy v obci Valaská Dubová vo veľkej sále KD. Zúčastnilo sa 122 občanov. Na záver sa konala diskusia. Organizátorom bol Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor. Zúčastnení odovzdávali anketové lístky, kde sa vyjadrovali, či súhlasia s pozemkovými úpravami. Kto sa schôdze nezúčastnil, ešte je možnosť poslať anketové lístky na adresu Okresného úradu. Kto lístok nezašle, prihliada sa na neho, že s pozemkovými úpravami nesúhlasí. Ak sa nezistí záujem vlastníkov, ktorí vlastnia viac ako 50% výmery pozemkov, Okresný úrad konanie o JPÚ zastaví. Ide o rozlohu 41,99 ha. Známych vlastníkov je 470, neznámych 260.
Viac k téme:
https://www.facebook.com/ObecValaskaDubova/posts/1664530920333591
JPU - jednoduché pozemkové úpravyJPUJPU JPUJPUJPU


27.6.2018                                                   SuperOčko
Super OčkoObčianske združenie SuperOčko pozvaloSuper Očko našich občanov na zdravotnícku akciu BEZPLATNÉ MERANIE ZRAKU.
DŇA: 27.06.2018 OD 9:45 DO 11:00
v malej sále Kultúrneho domu.
 
Super OčkoPONÚKAJÚ VÁM:
bezplatné vyšetrenie zraku kvalifikovaným odborníkom,
pomoc pri výbere okuliarových rámov za najlepšie ceny,
možnosť výberu zo širokého sortimentu. 

29.6.2018                                        Rozlúčka s absolventmi MŠ
Rzlúčka
Na záver školského roku prebehla v Materskej škole rozlúčka z absolventmi. 

Prajeme im úspešný štart na základných školách.

Rozlúčka      RozlúčkaRozlúčka


Rôzne - sms správy :  Občan so skriňami, očkovanie psov, DHZ hľadá
SMS  správy    Vakcinácia psovHasiči oznam

Viete že :
Tesl vo Valaskej DubovejPrvý automobil Tesla bol v našej obci pred dvomi týždňami,
boli to návštevníci Jánošíkovej krčmy z Košíc ?
Tesla postaví svoju európsku továreň na Slovensku.
Na včerajšej mimoriadnej tlačovej konferencii Ministerstva hospodárstva SR, minister Peter Žiga a Elon Musk (CEO Tesla) oficiálne potvrdili, že európska Gigafactory napokon vyrastie na Slovensku! Projekt výstavby bude mať na starosti pán Juraj Široký a jeho spoločnosť Váhostav. Ten sa začne realizovať začiatkom budúceho roka, a to v areáli výrobného závodu Tesla Stropkov. Takže po rokoch sľubov, sa východ Slovenska konečne dočkal významnej investície.
Zdroj :http://eautoportal.sk/europska-tovaren-tesla-gigafactory-na-slovensku/

Viete čo sú motyčkové lázne ?
Ak nie, je to dobre. Zrejme tam nechodíte.     Motyčková lázne

 

Dátum vloženia: 4. 7. 2018 11:36
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 7. 2018 11:11
Autor: Správce Webu