Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Čriepky z diania v obci za obdobie 10

Čriepky za obdobie 10

Čriepky z diania v obci za obdobie 10
Čriepky z diania v obci sú skutočne len čriepky.
Skutočné dianie je omnoho, omnoho rozmanitejšie.

Čriepky z diania v obci za obdobie 10

 


Dom smútku Dom smútkuObradná miestnosť
 Dokončená bola rekonštrukcia Domu smútku, v rámci     ktorej boli vykonané práce na obnove stien, nová je podlaha
 a obklady, osvetlenie,osadené nové zárubne a dvere.
 Kompletne je obnovené WC pre dámy a pánov, vynovená
  je aj obradná sieň. V nej je nový katafalk,obradný stôl  je  z kostola. Práce boli vykonávané svojpomocne.
 
Dom smútkuDom smútku                                              Dom smútku
Dom smútkuDom smútkuDom smútku
 

 
Obedy pre starších občanov.
Obec po prázdninovej prestávke opätovne zabezpečuje obedy pre starších občanov.
Obed sa buď donesie, alebo si ho môže občan sám vyzdvihnúť v školskej jedálni našej materskej školy.
 

 Zastávka na nČakáreňámestíčkuZastávka
 Stavebné práce pokračovali aj v tomto mesiaci.
 
 
 
 

 
ŠarkaniáŠarkaniáda 19.10.2017Šarkaniáda
Pre deti našej materskej školy sa uskutočnila jesenná
Šarkaniáda – púšťanie šarkanov.
Z obrázkov je vidno, že počasie a vetrík deťom priali,
šarkany lietali ako vtáci,
deti sa vyšantili a ovládanie šarkanov ich nadchlo.
 
šarkaniáda                            šarkaniáda
 
 

ProtestProtest

Protest 20.10.2017

 

Aktivisti dolného Liptova zablokovali priechody pre chodcov v troch úsekoch v okrese Ružomberok.
Protest
Protest              Protest
Išlo o protestné blokovanie cesty prvej triedy I/18 v obci Rojkov a cesty I/59 v obciach Likavka a Liptovská
Osada.  Protestná akcia začala o 16-tej hodine. Takto reagujú na nečinnosť Národnej diaľničnej spoločnosti pri výstavbe diaľnice na Liptove. Vyše 15-kilometrový úsek mal byť pôvodne odovzdaný do užívania v júni tohto roka. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) očakáva, že to môže byť predbežne v roku 2021.
Zdôvodňuje to tým, že počas prác pri západnom portáli tunela Čebrať sa vyskytli nepredvídateľné geologické podmienky, pre ktoré musí byť prehodnotená trasa tejto časti diaľnice.

Úcta k staršímÚcta k starším

Úcta k starším   29.10.2017 o 14.30 
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej Vás pozývajú na posedenie pri príležitosti
 Úc k staršímta  Úcty k starším dňa 29.10.2017Úcta k starším
  o 14.30 hod v sále Kultúrneho domu.

  Úcta k starším    Všetci a hlavne tohtoročný jubilanti ste srdečne vítaní.

Okrem programu ktorý zabezpečil FS Choč, bol pre jubilantov ktorí dovŕšili okrúhle výročie, pripravený malý darček a zápis do obecnej kroniky.


OpravvýtlkovOprava výtlkov Oprava výtlkov

Vykonala sa oprava najväčších výtlkov na ceste
pri Kadubcovcoch.
 
 
 
 

 
Odvodnenie na ihriskuIhriskoIhrisko
Bokom ihriska boli položené drenážne rúry, pre odvod
spodných vôd z pozemkov nad ihriskom. Práce vykonané
svojpomocne, brigádnici boli prefinancovaní cez úrad práce.
IhriskoIhrisko
 
 

 
KukyKuky na zber …Kuky
Inštalované boli veľkokapacitné Kuky na zber
separovaného odpadu pri Drobúľovcoch.
V obci tak už máme 5 miest s veľkokapacitnými
kontajnermi pre separovaný zber.
Na námestíčku, pri Drabiňákovcoch,
                                                          2x na cintoríne a tu.
 

Nový čas
ČAS sa menil 29.10.2017 z letného na zimný.

 

V praxi bol letný čas prvýkrát zavedený v roku 1916 v niekoľkých európskych krajinách.
Boli medzi nimi Švédsko (ktoré skončilo ten istý rok), NemeckoRakúsko-Uhorsko (od 30. apríla 1916 do roku 1918).
Aj Spojené kráľovstvo zaviedlo letný čas v roku 1916. V Rusku bol letný čas zavedený v roku 1917, v niektorých rokoch si Rusi posúvali hodinové ručičky až o 3 hodiny.
Spojené štáty americké zaviedli letný čas spolu s časovými pásmami v roku 1918.
Na území Česko-Slovenska fungoval letný čas s prestávkami už v 40-tych rokoch, každoročný letný čas bol však zavedený až v roku 1979. Po niekoľkých rokoch sa ustálilo pravidlo, že letný čas sa začína posledný marcový víkend (v noci zo soboty na nedeľu).
Od roku 1996 je letný čas o jeden mesiac dlhší – trvá až do posledného víkendu v októbri, čiže letný čas trvá sedem mesiacov, pokiaľ pred rokom 1996 trval len šesť.
 

 
Zasadnutie OZ 31.10.2017
 

 
Viete že :
 
Záchranný systém má od 2016 zamerané súradnice GPS
rodinných domov, keď zavoláte 112 a poviete im adresu, tak sanitka príde pred váš dom.
 
Niečo podobné majú autobusy už od 2009, zastávky sú zamerané, pomocou GPS autobus vie,
na akej zastávke sa nachádza a automaticky zmení informácie na informačnej tabuli
a strojčekoch na výdaj lístkov.
Dátum vloženia: 2. 11. 2017 10:10
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2017 20:59
Autor: Správce Webu