Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2023

Čistý revír

Poľovnícke združenie Likava – Choč, pracovná skupina Valaská Dubová, nás pozval na piaty ročník podujatia Čistý revír = čistá príroda. Podujatie sa uskutočnilo vo Valaskej Dubovej v sobotu prvého apríla 2023. Stretnutie dobrovoľníkov bolo o 08.00 hod. na Zvonici vo Valaskej Dubovej.

Zapojili sa miestny poľovníci a aj ďalší priatelia čistej prírody.
Čistil sa náš chotár od neželaného odpadu - cez komunálny odpad, železný šrot, staré pneumatiky, plasty, sklo a pod..
     Za zmienku stojí postreh člena Kolchozu Liptov, Stanislava P. : „My občania – nepoľovníci sme i s deťmi vytvorili samostatnú skupinu. Za svoj rajón sme zvolili cestu do Vápenice a Vápeničný jarok. Vedeli sme, že minulý rok sa táto oblasť nečistila. Vyzbieralo sa niekoľko plných vriec predovšetkým plechoviek, plastových fliaš, ale aj rôznych kovových častí či drobného stavebného odpadu.
     Celkovo by sa miesta činu dali rozdeliť do niekoľkých kategórii: 1. Hniezda od nápojových obalov, 2. Dozvuky dávnych ľudových tradícii,   3. Pestovatelia s páskami (na ohradu polí pred zverinou).
      Vyzbieraný odpad sa naukladal na väčšie kopy. Tie následne poľovníci nakladali na autá a čakalo ho ďalšie triedenie. V porovnaní s minulým rokom sa javí, že odpadu je rok čo rok menej. Hlavne prvé roky, kedy sa začal odvážať rokmi či desaťročiami hromadený odpad, boli dosť namáhavé. Veríme že raz príde aj posledný ročník, lebo nebude čo robiť.  Za hlavné riziká však považujeme vznik čiernych skládok, kde okrem represie nepomôže asi nič. Ďalej ide o to, aby niekto nespoliehal na to, že poľovníci aj tak každý rok upratujú a zaplatia a nezbavoval sa takto svojho odpadu z domácnosti.“
     Vyzbieralo sa a odviezlo na určenú skládku OÚ pri starej pošte cca 650 kg. Najhoršia situácia s neželaným odpadom je v blízkostí cestných komunikácií a potokov.
     Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za snahu prispieť ku čistejšiemu okoliu našej dediny.
Dátum vloženia: 2. 4. 2023 23:36
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 4. 2023 23:47