Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Dubova Valachorum – Dejiny, religiozita a etnografia obce Valaská Dubová.

Valaská Dubová

Dostala sa k nám zaujímavá publikácia autorky z našej obce, Ľubici Lenartovej, ktorú by sme radi priblížili našim návštevníkom :
Dubova Valachorum – Dejiny, religiozita a etnografia obce Valaská Dubová.
Práca na 118 stranách v troch častiach pojednáva o Obci a jej dejinách, o histórii farnosti a religióznom ráze obce, o pamiatkach a tradíciách v obci.
Odpovede autorky na niektoré otázky, ktoré Vás možno zaujmú...

Odpovede autorky na niektoré otázky, ktoré Vás možno zaujmú...

Čo bolo podnetom na napísanie obsahovo tak rozsiahleho diela ?

Zrejme aj moja špecializácia a láska k regionálnym dejinám, vďaka ktorým by mal človek poznať svoju kultúrnu identitu. Hlavné podnety som nejako prirodzene dostávala od detstva. Najprv približovaním dejín farnosti prostredníctvom pána farára Viktora Olosa, rozprávaním spomienok starých rodičov o obci a nakoniec systematickou prácou pod odborným vedením doc. Jozefa Trstenského a doc. Jaroslava Coraniča.

Čo je cieľom vydania tejto práce ?

Cieľom je zviditeľniť obec nie len pre záujemcov či turistov, ale hlavne pre domácich. Monografia by mala pomôcť pri problematike regionálnych dejín a hlavne by mala byť nápomocná pri hľadaní našej kultúrnej identity, ktorá ako sa zdá je rovnako liptovská aj oravská.

V práci sú odkazy na 100 externých zdrojov. Aký dlhý čas bol potrebný na jej spracovanie ?

Na práci som pracovala od roku 2010, kedy som začala bádať po dejinách obce a farnosti prostredníctvom štúdia religionistiky. Posledné štyri roky to bolo intenzívnejšie a rok 2018 najintenzívnejší. To však neznamená, že moja práca skončila. Už teraz mám pripravené na spracovanie ďalšie podnety a materiály, ktoré čakajú na zapracovanie do monografie. Potom už len dúfať, že vznikne knižná podoba monografie.

Práca vyšla v nie veľkom knižnom náklade a aj na elektronickom nosiči. Iste práca osloví mnohých záujemcov...

Práca žiaľ nevyšla v knižnej, teda tlačenej podobe, ale iba na CD nosiči. Verím, že by iste viac oslovila v klasickom knižnom prevedení, nakoľko by bola praktickejšia. Predsa len by som v rukách radšej držala knihu ako CD nosič.

Ako môže záujemca túto prácu získať ?

Prostredníctvom obecného úradu, kde bolo doručených cca 40 kusov monografie na CD nosiči a prostredníctvom autorky, teda mňa, nakoľko mám ešte niekoľko kusov k dispozícii.

Aké je ďalšie Tvoje smerovanie v tejto oblasti?

Určite mám víziu monografiu Dubova Valachorum prepracovať, zapracovať do nej pripomienky, prekonzultovať s ďalšími odborníkmi a keď sa podarí – držať v rukách ako vytlačenú a voňavú knihu s nádychom nostalgie. Keďže aj v práci o obci ide o moju špecializáciu, ktorou sú regióny Liptov a Orava, určite sa budem držať tohto smeru a venovať sa historicko-etnografickým a religionistickým témam, ďalšej publikačnej činnosti a bádaniu. V súčasnosti pracujem na štúdiách venovaných liptovskému a oravskému regiónu, ktoré budú mapovať vývoj a podobu ľudového odevu i svadobných šiat, približovať lokality a stav kultúrnych pamiatok archeologického a religiózneho rázu či poukazovať na vývoj sakrálnej architektúry.

(spracoval J.K.)

Dátum vloženia: 29. 4. 2019 17:18
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 4. 2019 17:23