Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Riziko stretu medveďa hnedého je na každom kopci vo Valaskej Dubovej

Lokalita Chríbik, cestou na Veľký Choč

Téma: Medvede v okolí Valaskej Dubovej. Rozprávali sme sa o ich početnosti aj rizikách s poľovníkmi:
Rozhovor poskytli Ing. JAROSLAV MLYNÁRIK ml. a Ing. PETER FRIČ z Poľovníckeho združenia Likava - Choč: "RIZIKO STRETU MEDVEĎA JE NA KAŽDOM JEDNOM KOPCI. Medveď hnedý je celoročne chránený.."

1.)V poslednom čase vyvolali v obci rozruch fotografie, ktoré zobrazujú početnosť medveďov v okolí našej obce. Množia sa prípady, keď boli priamo v dedine. Aká je realita, sú medvede v chotári našej obce premnožené

Ing. Jaroslav Mlynárik ml.:▶"Medvede sa v okolitých lesoch vyskytovali vždy. Problém rozruchu okolo medveďa je v tom, že ľudia začali vo väčšom navštevovať prírodu. Sami môžete vidieť, aký enormný nárast turistov je v našej obci za posledné roky. Ďalším problémom je obrovský mediálny priestor venovaný problematike medveďa a tým pribúdajúci počet tzv. ,,samo-odborníkov“. V mnohých prípadoch ide o zavádzajúce informácie, ktoré sa dočítame v médiách. S konkrétnym číslom o početnom stave medveďa v okolí dediny je ťažko hovoriť, nakoľko medveď má obrovské teritórium 200 – 400 km². V minulosti sa aj v našom chotári uskutočnil výskum odhadu početnosti populácie medveďa hnedého neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu. Výsledkom celoplošného výskumu bolo napočítaných 1256 ± 233 jedincov vyskytujúcich sa na území Slovenska (údaj z roku 2014). O výskyte medveďa nachádzajúceho sa priamo v dedine nemáme žiadne informácie. Bolo pár prípadov, kedy videli ľudia z dediny medveďa na okolitých lúkach, alebo okrajoch lesa, ale pohyb medveďa priamo v dedine nie. Treba si uvedomiť, že medvedia ruja prebieha v letných mesiacoch, kedy je ich aktivita skoro najväčšia. V tomto období je zvýšená aj aktivita ľudí a tak dochádza k častejším stretom s medveďom. Ďalším faktom je to, že staré jedince vytláčajú vekovo mladšie medvede z teritória, a tie sú odkázané na hľadanie si nového územia."

2.)Vieme aspoň približne určiť počet určitých druhov zveri v chotári Valaskej Dubovej? Napríklad koľko máme medveďov, vlkov, prípadne ktorá zver sa ešte sčítava

Jaroslav M.:▶"Na sčítanie zveri sa nepoužíva u nás žiadna odborná metodika, ktorá by sa dala vyhodnocovať na základe získaných dát, používa sa len vizuálne pozorovanie a monitorovanie zveri pomocou fotopascí. Z jednotlivých druhov zveri, ktoré sa vyskytujú v našom chotári, môžeme vymenovať jeleniu zver, ktorá má dominantné zastúpenie v našich lesoch, potom zver diviačia a zver srnčia. Zastúpené sú u nás početné stavy veľkých šeliem ako medveď, vlk a rys. Z ostatných druhov zveri môžeme spozorovať líšku, jazveca, mačku divú, kunu, zajace."

3.)Aký je najlepší spôsob, ako sa vyhnúť stretnutiu s medveďom pri turistike alebo návšteve okolitých kopcov? Čo by si poradil, ak ku stretnutiu dôjde? Je väčšie riziko stretu za tmy

Jaroslav M.:▶"Na to, aby sa človek dokázal vyhnúť stretnutiu s medveďom, neexistuje podľa mňa žiadny recept. Je ale dôležité, aby ľudia, ktorí chodia na turistiku, dodržiavali základné princípy správania sa v prírode, aby zbytočne neodbočovali z vyznačených chodníkov. Na miestach, kde sa vyskytuje turistický chodník, je veľmi náročné stretnúť medveďa, nakoľko je tam veľká koncentrácia ľudí, taktiež pomerne veľký hluk, a zver tieto lokality nevyhľadáva, keďže už má zafixované, že v týchto miestach sa koncentrujú ľudia. Treba si uvedomiť, že aj samotný medveď je len zviera a nie krvilačná šelma, ktorá čaká na turistu ako na dezert. Pokiaľ budú ľudia chodiť mimo chodníkov, riziko stretu s medveďom pochopiteľne narastá. Ak náhodu dôjde k stretnutiu, treba čo najskôr na seba upozorniť (tlesknutím, písknutím, zakričaním...). V žiadnom prípade netreba panikáriť, ale pomaly začať ustupovať od medveďa. Či je väčšie riziko stretu za tmy? Medveď, ako aj iné šelmy, má svoju aktivitu aj cez deň aj v noci, čiže sa nedá definovať, či je riziko väčšie, alebo menšie."

4.)Ako je to s povolením odstrelu medveďov v prípade ich premnoženia

Jaroslav M.:▶"Získať povolenie na odstrel medveďa je v súčasnosti nemožné, nakoľko medveď hnedý je celoročne chránený živočích. V minulosti existovali dva druhy možného odstrelu medveďa hnedého. Prvým typom bol tzv. regulačný odstrel, pri ktorom boli podmienky nastavené tak, že do tohto odstrelu môžu byť zahrnuté len mladšie jedince, a to jedince do 100 kg, alebo jedince s určitými parametrami stôp (šírka, dĺžka). Na tento druh odstrelu vydávalo povolenie ministerstvo životného prostredia, ale od roku 2012 sa takýto typ povolenia už nevydáva. Druhým typom odstrelu bol ochranný odstrel (odstrel tzv. škodníkov), boli to jedince, ktoré mali pozmenené správanie, alebo boli od nich zaznamenané rôzne škody na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách, respektíve majetku. Bohužiaľ už ani tento typ odstrelu od roku 2020 nie je možný a všetky problematické jedince sú na riešení vytvoreného orgánu pod záštitou štátnej ochrany prírody „zásahový tím pre medveďa hnedého“. Či je tento stav správny alebo nie, musia zvážiť kompetentní, ale treba si uvedomiť jeden fakt, že medveď hnedý je na vrchole pyramídy a nemá žiadneho prirodzeného predátora. Existujú prípady a sú pomerne časté, keď počas párenia zabije samec mláďa medvedice, alebo sa stretávame s prípadmi, kedy došlo k autokolízii s medveďom a v neposlednom rade boli zaznamenané aj prípady pytliactva. Všetky tieto prípady, kedy došlo k usmrteniu medveďa, tvoria mizivé percento v regulácii početnosti populácie medveďa hnedého na Slovensku."

5.)Vieme lokalizovať v ktorých kopcoch vo Valaskej Dubovej sa nachádza koľko medveďov (odhady)? Spomína sa Tlstá hora, Žiar, Hulino, Chríbik a Poľana.

Jaroslav M.:▶"Ako som už popísal vyššie, medveď má veľké teritórium, preto nie je možne definovať na tak malej ploche konkrétne počty medveďa. Nakoľko obec Valaská Dubová je učupená v dolinke obklopenej okolitými kopcami, tak riziko stretu medveďa je na každom jednom kopci, ktorý sa nachádza v okolí. Vieme však vymenovať lokality, v ktorých došlo ku častejším stretom s medveďom hnedým. Medzi tieto lokality patrí Tlstá hora, Holovské, Hulino, Skáličie, Háj, Predná a Zadná Poľana, Kulovisko, Kunovo a Nemčík."

6.)Máš aj Ty osobne skúsenosť so stretnutia s medveďom? Ak áno, bolo to viackrát? V ktorých lokalitách

Jaroslav M.:▶"Áno, môžem aj ja potvrdiť niekoľko stretov s medveďom. Nedokážem povedať, koľko ich bolo, lebo ich bolo dostatok. Boli určité obdobia, kedy som v prírode mal viac stretnutí s medveďom, ako s inou zverou. Jedno stretnutie bolo obzvlášť rizikové, keď som natrafil na medvedicu s mláďaťom, pričom vzdialenosť medzi nami bola cca 10 m. Aj v tomto prípade, podobne ako pri ostatných, bola reakcia medvedice taká, že odskočila preč a žiadne známky útočenia nevykazovala. Možno som mal len šťastie. Najčastejšie som natrafil na medveďa v lokalitách Pilára, Kuloviska, ale stretol som sa s touto šelmou aj na Huline, v Nemčíku, na Brade a Tlstej hore."

7.)Je Valaská Dubová a jej okolie bezpečným miestom pre turistov

Jaroslav M.:▶"Keď sa vyberie človek na turistiku, je zrejmé, že ide do prírody, v ktorej sa prirodzene nachádza zver, ktorá je tam doma. Pri každej takejto aktivite musíme rátať s tým, že môžeme natrafiť na zver, či už jeleniu, diviačiu a taktiež aj na medveďa. Nie je to nič nevídané, keďže žijeme na Liptove. Ohľadom bezpečnosti by som nemal strach, ale možné riziko stretu s medveďom tu bude vždy. Otázka je, v akej situácii sa stretne človek s medveďom, a na ich prípadnej reakcii."

Ing. Peter Frič na tému početnosti medveďa:▶15 ich máme minimálne. V okolí Chríbika medvedica s troma mladými + medveď, na Huline je medvedica s dvoma, v Tlstej hore 5 a tiež v Žiari. Oni majú dosť veľké teritórium, tak ťažko to povedať, lebo sa presúvajú, ale tie počty uvedené vyššie sú určite samostatné...podľa počtu medvieďat. Tým, že majú veľké teritórium, mladé sú vytláčané z hôr veľkými medveďmi, preto sa budú tlačiť čoraz nižšie. Ľudia často vyhodia jablká alebo zemiaky blízko lesa, a potom sa čudujú, prečo sú medvede v dedine."

Ing. Jaroslav Mlynárik ml. dodáva:▶"Z rozprávania s miestnymi poľovníkmi a odsledovaním z revíru sa môžeme bavit o cca max. 10 kusoch (to je aj môj názor, že max. 10) vyskytujúcich sa prevažne na území extravilánu obce."

Rozhovor viedol poslanec obce Mgr. Martin Kereškéni

Dátum vloženia: 10. 6. 2021 19:07
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2021 21:05
Autor: Martin Kereškéni