Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Rozhovor so starostom obce

Rozhovor so starostom obce  1


Starosta obce Valaská Dubová Igor Tulinský poskytol rozhovor na aktuálne témy pre čitateľov stránky, otázky kládol poslanec obce Mgr. Martin Kereškéni. V rozhovore sa dočítate o prácach v obci, dopravnej situácii, cestách v obci či pozemkových úpravách.

.)Aj tohto roku sa naša obec pustila do viacerých prác v obci, či už parkovisko, budovanie cesty z fondov EÚ, chodník na cintoríne a ďalšie. Ako by si zhodnotil tohtoročné práce, a čo ešte plánuješ do konca roka? Čím žije obec Valaská Dubová 

Igor T.:▶ "Hodnotiť práce je ešte predčasné, nakoľko ešte stále prebiehajú, ale osobne si myslím, že či už nové parkovisko alebo nová cestička cez cintorín alebo nová cesta prispejú k skvalitneniu života v obci. Všetko sú to diela, ktoré si vyžadujú veľkú precíznosť a náročnosť ako na čas, tak aj na financie. Do konca roka plánujeme dokončiť čo sme začali a trochu ešte skrášliť vstup do obce. Verím že vynovený vstup do obce sa bude našim občanom páčiť."

.)Občanov našej obce od začiatku leta trápi dopravná situácia v obci, kvôli opravám mostov niektorí vodiči výrazne prekračujú rýchlosť v obci a nebezpečnou jazdou ohrozujú občanov. Situáciou sa zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo, vieme, že kontaktuješ políciu v súvislosti s problémom. Aké opatrenia na riešenie spomínanej situácie plánuješ v nasledujúcom období 

Igor T.:▶ "Dopravná situácia je vážna, miestami v určitých časoch až kritická. Viacmenej som denne v kontakte s políciou, ktorá nám pomáha riadiť dopravu. Bohužiaľ niektorí vodiči sú tak agresívni, že ani mastná pokuta im neprekáža. Je to veľmi smutné, že títo vodiči si nevážia životy ľudí, ani svoj vlastný. Situáciu nám komplikuje fakt, že do pol obce vedie štátna cesta a na nej nemáme žiadne kompetencie. Pokúsime sa nájsť v dohľadnej dobe riešenie, ktoré zmierni túto kritickú situáciu v obci a zabráni bezohľadným vodičom ohrozovať našich občanov."

.)Veľkou témou pre rozvoj obce sú pozemkové úpravy. Najrozsiahlejšia časť sa týka v oblasti Pod Kunovom. Po poslednej schôdzi majiteľov, ktorú organizoval pozemkový úrad, sa podarilo nazbierať potrebné percento súhlasu. Ako bude ďalej tento proces prebiehať a čo v najbližšom čase čaká majiteľov ❓

Igor T.:▶ "Ešte čakáme na vyjadrenie pozemkového fondu a potom príde k povoleniu pozemkových úprav. Bude sa musieť schváliť zmluva so zhotoviteľom a bude sa voliť na valnej hromade výbor združenia, ktoré bude zastupovať účastníkov pozemkových úprav. Všetky tieto procesy sú náročné na čas. Zatiaľ prípravu pozemkových úprav riadi okresný pozemkový úrad."

.)Občanov trápi stav niektorých cestných komunikácií v obci. Už v tomto volebnom období sa v tomto smere na niektorých úsekoch veľa urobilo. Plánuje sa do budúcna oprava tých zostávajúcich ❓

Igor T.:▶ "Niektoré naše cesty sú v zlom stave a preto ich chceme urobiť nové. Začali sme cestou popri Kadubcovcoch s napojeniami na priľahlé cesty a budeme pokračovať systémom od najhoršej cesty. Náklady na zhotovenie cesty a vyvolané vedľajšie výdavky nie sú malé, preto sa nedá všetko naraz stihnúť. Na všetky väčšie investície je potrebné najskôr zabezpečiť financie. Z obecného rozpočtu si toho veľa nemôžeme dovoliť."

.)Vieme, že práca starostu je celodennou prácou, vyžaduje si človeka k dispozícii takmer kedykoľvek. Napriek tomu, pri akých činnostiach tráviš voľný čas a relaxuješ 

Igor T.:▶ "Voľného času mám veľmi málo, ale ak sa mi podarí nejaký si nájsť, tak rád zájdem na futbal či už pozrieť alebo aj zahrať ⚽."

(Na doplnenie: Starosta je aj hráčom 4.ligy v stolnom tenise za Valaskú Dubovú, vedie folklórny súbor Choč a robí organistu v kostole). 
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov a energie v práci pre našu obec.👍
(Na fotografii starosta obce Valaská Dubová I. Tulinský počas futbalového zápasu na ihrisku v Dolnom Kubíne).

Zdroj: Facebook stránka Za lepšiu budúcnosť obce Valaská Dubová

https://www.facebook.com/ObecValaskaDubova/

 

 

 

Dátum vloženia: 6. 9. 2018 16:09
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 9. 2018 17:15