Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa uskutočnilo dňa 30.11.2018 18.30 v malej sále kultúrneho domu.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa uskutočnilo dňa 30.11.2018 18.30 v malej sále kultúrneho domu s programom:
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Bilancovanie výsledkov za predchádzajúce volebné obdobie
 4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Zloženie sľubu starostu obce
 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 7. Vystúpenie starostu
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 12. Určenie platu starostu
 13. Diskusia
 14. Uznesenie 
 15. Záver 
  Viac vo fotogalérii, alebo aj TU

   
Dátum vloženia: 1. 12. 2018 21:21
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 12. 2018 23:02
Autor: -JK-