Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Výzva na súťaž

Obec Valaská Dubová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky „Modernizácia budovy označenej súpisným číslom 52 a výstavba detského a workout ihriska“

Prílohy

Výzva na súťaž_Valaská Dubová A1.docx

Výzva na súťaž_Valaská Dubová A1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 110,43 kB

výkaz výmer

Valaska Dubova dihrisko_výkaz výmer.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 249,87 kB

Projektová dokumentácia

Príloha 1 PD.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 19,77 MB
Dátum vloženia: 14. 11. 2017 12:26
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 11. 2017 14:33