Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Oznamy - aktuality

Zobrazené 1-30 z 143

Valná hromada Pozemkového spoločenstva urbarialistov vo Valaskej Dubovej

Dátum: 8. 4. 2024

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov vo Valaskej Dubovej pozýva všetkých vlastníkov pozemkov na valnú hromadu, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája 2024 v Kultúrnom dome vo Valaskej Dubovej.

Spaľovanie a vypaľovanie - odporúčania

Spaľovanie a vypaľovanie - odporúčania

Dátum: 6. 4. 2024

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, za jeho porušenie hrozí pokuta pre fyzickú osobu do výšky 331 eur a právnickej osobe, FO - podnikateľovi až do výšky 16 596 eur.

Zápis detí do MŠ vo Valaskej Dubovej

Zápis detí do MŠ vo Valaskej Dubovej

Dátum: 3. 4. 2024

Riaditeľka MŠ vo Valaskej Dubovej oznamuje rodičom, že zápis detí na školský rok 20204/2025 sa bude konať v termíne od 2. mája 2024 do 17. mája 2024 v čase od 10:30 do 13:30 v MŠ vo Valaskej Dubovej.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie spôsobenú výskytom jedincov medveďa hnedého

Dátum: 23. 3. 2024

V dôsledku enormne vysokého počtu medveďov, zmien ich správania a strata plachosti pred ľuďmi vzniklo vysoké riziko ohrozenia zdravia a ľudských životov. Problémové medvede prenikajú do intravilánov miest a obcí v blízkosti ľudských domovov.

Aplikácia V OBRAZE – nová aktualizácia, nové funkcie 1

Aplikácia V OBRAZE – nová aktualizácia, nové funkcie

Dátum: 23. 1. 2024

Do pozornosti Vám dávame aktualizáciu mobilnej aplikácie V OBRAZE, ktorá slúži vám - našim občanom, aby sme vás informovali o dianí v obci.

Zmenená adresa ambulancie MUDr. Lastičovej

Dátum: 3. 1. 2024

Ambulancia  MUDr. Martiny Lastičovej z Likavky oznamuje, že k 1. 3. 2024 bude zmenená adresa  ambulancie. Doktorka bude ďalej ordinovať v Dolnom Kubíne pred nemocnicou.
Adresa:
Nemocničná  2904/4B
02601  Dolný Kubín

Pozvánka za zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2023

Dátum: 8. 12. 2023

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2023 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu.

POZVÁNKA na Dolnoliptovský Ondrejský trh 1

POZVÁNKA na Dolnoliptovský Ondrejský trh

Dátum: 24. 11. 2023

MAS Dolný Liptov v spolupráci s mestom Ružomberok vás srdečne pozýva na Dolnoliptovský Ondrejský trh, ktorý sa bude konať v piatok 1. decembra 2023 na pešej zóne v Ružomberku (pri Kultúrnom dome A. Hlinku).

Výzva na doplňujúce voľby do rady školy

Dátum: 20. 9. 2023

Výzva na doplňujúce voľby na člena Rady školy
pri Materskej škole Valaská Dubová 39, za kategóriu zástupca rodičov dieťaťa materskej školy

Výzva na  predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zimná údržba

Dátum: 20. 9. 2023

Predmetom zákazky je zabezpečenie zimnej údržby pre obec Valaská Dubová.

Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 28.9.2023 do 12:00,
b) Doručenie cenových ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu info@beanproject.sk.

Oznam pre všetkých záujemcov domácich aj zahraničných

Oznam pre všetkých záujemcov domácich aj zahraničných

Dátum: 24. 8. 2023

... zaujímajúcich sa o dianie v našej obci.
V auguste vydala obec DUBOVSKÉ NOVOSTI, číslo 1, august 2023,
ktoré boli distribuované našim občanom v papierovej podobe.
V elektronickej podobe sú na stránke obce v časti
Obec - Oznamy – DUBOVSKÉ NOVOSTI

POZOR - vypaľovanie tráv a porastov je ZAKÁZANÉ

Dátum: 20. 4. 2023

Jar prináša zvýšené riziko požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur.

Čistý revír

ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2023

Dátum: 2. 4. 2023

Poľovnícke združenie Likava – Choč, pracovná skupina Valaská Dubová, nás pozval na piaty ročník podujatia Čistý revír = čistá príroda. Podujatie sa uskutočnilo vo Valaskej Dubovej v sobotu prvého apríla 2023. Stretnutie dobrovoľníkov bolo o 08.00 hod. na Zvonici vo Valaskej Dubovej.

MDŽ

MDŽ zachovávame

Dátum: 15. 3. 2023

Klasickou obecnou akciou, je obdarovanie našich žien kvetmi
a to pri príležitosti MDŽ.

OZ Priatelia obce Valaská Dubová

Opätovne prosíme o dar 2% vašich daní.

Dátum: 15. 3. 2023

Občianske združenie
Priatelia obce Valaská Dubová
Ďakujeme za podporu v minulých rokoch,
finančné prostriedky ktoré ste nám darovali,
sme použili na rozvoj aktivít kultúry a športu v obci

Spoločník

Píšu o nás...

Dátum: 5. 3. 2023

Píšu o nás v SPOLOČNÍKu do každého počasia
1. marca 2023, strana 24, Valaská Dubová.
Fašiangy vo Valaskej Dubovej začali bursou, pokračovali zabíjačkou a všetko vyvrcholilo plesom

Výsledky referenda v našej obci

Dátum: 21. 1. 2023

Volebná účasť na referende konaného dňa 21. 1. 2023 bola 29,95 %


Výsledky spojených volieb 2022

Dátum: 30. 10. 2022

Výsledky spojených volieb 2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022 - zoznamy zaregistrovaných kandidátov  1

SPOJENÉ VOĽBY 2022 - zoznamy zaregistrovaných kandidátov

Dátum: 27. 10. 2022

Dňa 29. októbra od 7:00 do 20:00 sa konajú voľby do orgánov územnej samosprávy 2022. Zoznamy zaregistrovaných kandidátov sú uvedené v prílohách.

Usmernenie pre vlastníkov malých, domových čistiarní odpadových vôd

Dátum: 10. 10. 2022

Na základe NOVELY vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov bol doplnený § 80f, podľa ktorého:
VLASTNÍK malej ČOV JE POVINNÝ POŽIADAŤ orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie VÁŠHO povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do termínu 01.01.2024.

Dobrovoľný hasičský zbor vo Valaskej Dubovej získal nový defibrilátor! 1

Dobrovoľný hasičský zbor vo Valaskej Dubovej získal nový defibrilátor!

Dátum: 30. 9. 2022

Automatický externý defibrilátor (AED) je neoddeliteľnou súčasťou prvej pomoci pri náhlej zástave srdca. Členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru sú odborne, ako aj prakticky pripravení pomáhať ľuďom práve pri takýchto situáciách.

Bezplatné dlhové poradenstvo  4

Bezplatné dlhové poradenstvo

Dátum: 28. 9. 2022

Dlhová poradňa bola vytvorená s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi pomôže pochopiť zložitú životnú situáciu a nájsť možnosti riešenia.

Futbal 2021 2022

Posledné 26.kolo jarnej časti súťaže 8.ligy

Dátum: 20. 6. 2022

Posledné 26. kolo jarnej časti súťaže 8.ligy, bolo v znamení Jána Moravčíka.
Posledné 26.kolo jarnej časti súťaže 8.ligy sa odohralo na našom ihrisku 19. júna 2022 s s OŠK Jamník, kedy domáci zlepšili reputáciu z minulého kola výsledkom 2:1. Oba naše góly vsietil Ján Moravčík.

„Čistý revír = čistá príroda“

„Čistý revír = čistá príroda“

Dátum: 24. 4. 2022

22. apríl patrí Dňu Zeme.
Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty!
V duchu tejto výzvy nás naši poľovníci pozvali na IV. ročník ekologickej akcie „Čistý revír = čistá príroda“, ktorá sa uskutočnila v sobotu 23.apríla.

Nestante sa obeťou obchodovania s ľuďmi!

Dátum: 14. 3. 2022

Odbor krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky varuje utečencov z Ukrajiny na ukrajinsko-slovenských hraniciach i na Slovensku pred podvodníkmi, ktorí obchodujú s ľuďmi a zneužívajú zložitú životnú situáciu ľudí, hľadajúcich pomoc a útočisko v našej krajine.

NARIADENIE VLÁDY SR

Dátum: 3. 3. 2022

NARIADENIE VLÁDY SR z 2. marca 2022 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky

Dátum: 28. 2. 2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 23. februára 2022, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 459/2021 Z. z. na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19.

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Diaľnica D1 upovedomenie o začatí konania

Dátum: 5. 1. 2022

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Diaľnica D1 upovedomenie o začatí konania

MŽP SR

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu

Dátum: 14. 9. 2021

Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie MŽP SR oznamuje, že plánované prerokovanie zaradenia lokality SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu, ktoré sa malo konať dňa 16. septembra 2021 o 10:00 hod v Ružomberku sa neuskutoční.

Lúky pod Chočom - navrhované územie európskeho významu

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu

Dátum: 17. 8. 2021

Oznamujeme, že dňa 16. septembra 2021 sa uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu.

Zobrazené 1-30 z 143