Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Oznamy - aktuality

Zobrazené 1-30 z 138

Výzva na doplňujúce voľby do rady školy

Dátum: 20. 9. 2023

Výzva na doplňujúce voľby na člena Rady školy
pri Materskej škole Valaská Dubová 39, za kategóriu zástupca rodičov dieťaťa materskej školy

Pozvánka na Deň zdravia

Dátum: 20. 9. 2023

Dňa 25.9.2023 Vás v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou pozývame na Deň zdravia, na ktorom ponúkame rôzne konzultácie a merania, ktoré pomôžu zlepšiť zdravie a dozvedieť sa viac informácií na tému prevencie a predchádzania chorôb, ako aj odborné poradenstvo k zdravotnému poisteniu.

Výzva na  predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zimná údržba

Dátum: 20. 9. 2023

Predmetom zákazky je zabezpečenie zimnej údržby pre obec Valaská Dubová.

Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 28.9.2023 do 12:00,
b) Doručenie cenových ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu info@beanproject.sk.

Výzva na doplňujúce voľby do Rady školy

Dátum: 14. 9. 2023

Obec Valaská Dubová vyhlasuje výzvu na doplňujúce voľby do Rady školy pri MŠ Valaská Dubová 39, 036 96 Valaská Dubová za kategóriu - pedagogický zamestnanec školy.

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 14.09.2023 o 18.00

Dátum: 8. 9. 2023

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.09.2023 o 18.00 v zasadacej miestnosti obecného úradu

#

Oznam pre všetkých záujemcov domácich aj zahraničných

Dátum: 24. 8. 2023

... zaujímajúcich sa o dianie v našej obci.
V auguste vydala obec DUBOVSKÉ NOVOSTI, číslo 1, august 2023,
ktoré boli distribuované našim občanom v papierovej podobe.
V elektronickej podobe sú na stránke obce v časti
Obec - Oznamy – DUBOVSKÉ NOVOSTI

POZOR - vypaľovanie tráv a porastov je ZAKÁZANÉ

Dátum: 20. 4. 2023

Jar prináša zvýšené riziko požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur.

Čistý revír

ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2023

Dátum: 2. 4. 2023

Poľovnícke združenie Likava – Choč, pracovná skupina Valaská Dubová, nás pozval na piaty ročník podujatia Čistý revír = čistá príroda. Podujatie sa uskutočnilo vo Valaskej Dubovej v sobotu prvého apríla 2023. Stretnutie dobrovoľníkov bolo o 08.00 hod. na Zvonici vo Valaskej Dubovej.

MDŽ

MDŽ zachovávame

Dátum: 15. 3. 2023

Klasickou obecnou akciou, je obdarovanie našich žien kvetmi
a to pri príležitosti MDŽ.

OZ Priatelia obce Valaská Dubová

Opätovne prosíme o dar 2% vašich daní.

Dátum: 15. 3. 2023

Občianske združenie
Priatelia obce Valaská Dubová
Ďakujeme za podporu v minulých rokoch,
finančné prostriedky ktoré ste nám darovali,
sme použili na rozvoj aktivít kultúry a športu v obci

Spoločník

Píšu o nás...

Dátum: 5. 3. 2023

Píšu o nás v SPOLOČNÍKu do každého počasia
1. marca 2023, strana 24, Valaská Dubová.
Fašiangy vo Valaskej Dubovej začali bursou, pokračovali zabíjačkou a všetko vyvrcholilo plesom

Výsledky referenda v našej obci

Dátum: 21. 1. 2023

Volebná účasť na referende konaného dňa 21. 1. 2023 bola 29,95 %


Výsledky spojených volieb 2022

Dátum: 30. 10. 2022

Výsledky spojených volieb 2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022 - zoznamy zaregistrovaných kandidátov  1

SPOJENÉ VOĽBY 2022 - zoznamy zaregistrovaných kandidátov

Dátum: 27. 10. 2022

Dňa 29. októbra od 7:00 do 20:00 sa konajú voľby do orgánov územnej samosprávy 2022. Zoznamy zaregistrovaných kandidátov sú uvedené v prílohách.

Usmernenie pre vlastníkov malých, domových čistiarní odpadových vôd

Dátum: 10. 10. 2022

Na základe NOVELY vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov bol doplnený § 80f, podľa ktorého:
VLASTNÍK malej ČOV JE POVINNÝ POŽIADAŤ orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie VÁŠHO povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do termínu 01.01.2024.

Dobrovoľný hasičský zbor vo Valaskej Dubovej získal nový defibrilátor! 1

Dobrovoľný hasičský zbor vo Valaskej Dubovej získal nový defibrilátor!

Dátum: 30. 9. 2022

Automatický externý defibrilátor (AED) je neoddeliteľnou súčasťou prvej pomoci pri náhlej zástave srdca. Členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru sú odborne, ako aj prakticky pripravení pomáhať ľuďom práve pri takýchto situáciách.

Bezplatné dlhové poradenstvo  4

Bezplatné dlhové poradenstvo

Dátum: 28. 9. 2022

Dlhová poradňa bola vytvorená s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi pomôže pochopiť zložitú životnú situáciu a nájsť možnosti riešenia.

Futbal 2021 2022

Posledné 26.kolo jarnej časti súťaže 8.ligy

Dátum: 20. 6. 2022

Posledné 26. kolo jarnej časti súťaže 8.ligy, bolo v znamení Jána Moravčíka.
Posledné 26.kolo jarnej časti súťaže 8.ligy sa odohralo na našom ihrisku 19. júna 2022 s s OŠK Jamník, kedy domáci zlepšili reputáciu z minulého kola výsledkom 2:1. Oba naše góly vsietil Ján Moravčík.

#

„Čistý revír = čistá príroda“

Dátum: 24. 4. 2022

22. apríl patrí Dňu Zeme.
Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty!
V duchu tejto výzvy nás naši poľovníci pozvali na IV. ročník ekologickej akcie „Čistý revír = čistá príroda“, ktorá sa uskutočnila v sobotu 23.apríla.

Nestante sa obeťou obchodovania s ľuďmi!

Dátum: 14. 3. 2022

Odbor krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky varuje utečencov z Ukrajiny na ukrajinsko-slovenských hraniciach i na Slovensku pred podvodníkmi, ktorí obchodujú s ľuďmi a zneužívajú zložitú životnú situáciu ľudí, hľadajúcich pomoc a útočisko v našej krajine.

NARIADENIE VLÁDY SR

Dátum: 3. 3. 2022

NARIADENIE VLÁDY SR z 2. marca 2022 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky

Dátum: 28. 2. 2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 23. februára 2022, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 459/2021 Z. z. na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19.

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Diaľnica D1 upovedomenie o začatí konania

Dátum: 5. 1. 2022

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Diaľnica D1 upovedomenie o začatí konania

MŽP SR

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu

Dátum: 14. 9. 2021

Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie MŽP SR oznamuje, že plánované prerokovanie zaradenia lokality SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu, ktoré sa malo konať dňa 16. septembra 2021 o 10:00 hod v Ružomberku sa neuskutoční.

Lúky pod Chočom - navrhované územie európskeho významu

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu

Dátum: 17. 8. 2021

Oznamujeme, že dňa 16. septembra 2021 sa uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného zoznamu území európskeho významu.

Rozhodol som sa vydať svedectvo o hrdinských činoch Hrdinov viery obce Valaská Dubová a zviditeľniť ich mená 10

Rozhodol som sa vydať svedectvo o hrdinských činoch Hrdinov viery obce Valaská Dubová a zviditeľniť ich mená

Dátum: 27. 6. 2021

Rodák z našej obce Ing. VLADIMÍR MIŠALA v rozhovore okrem iného o výstavbe dvojkríža a o význame spomienky na Hrdinov viery, tiež o živote a zásluhách pánov farárov Ladislava Stolárika, Jána Koperdana, Viktora Olosa a ďalších, ktorí boli prenasledovaní, väznení a týraní za vieru v Boha.

Mgr. Ľubica Lenartová a jej monografia Dubova Valachorum - Dejiny, religiozita a etnografia obce Valaská Dubová

Valaská Dubová bude pre mňa navždy čarokrásnou dedinkou v objatí hôr s množstvom nevypovedaných tajomstiev

Dátum: 14. 6. 2021

Mgr. ĽUBICA LENARTOVÁ v rozhovore na tému jej monografie "Dubova Valachorum – DEJINY, RELIGIOZITA A ETNOGRAFIA OBCE VALASKÁ DUBOVÁ“ o vzniku a dejinách obce, živote ľudí, dejiny farnosti a kostolov, tradície a zvyky. V rozhovore: o požiari, starších cintorínoch aj o zasvätení kostola sv. Michalovi

PSY

Upozornenie pre držiteľov psov

Dátum: 11. 6. 2021

Vážení vlastníci a držitelia psov, v poslednom období sa čoraz častejšie stáva, že sa po obci Valaská Dubová  voľne pohybujú psy.

Lokalita Chríbik, cestou na Veľký Choč

Riziko stretu medveďa hnedého je na každom kopci vo Valaskej Dubovej

Dátum: 10. 6. 2021

Téma: Medvede v okolí Valaskej Dubovej. Rozprávali sme sa o ich početnosti aj rizikách s poľovníkmi:
Rozhovor poskytli Ing. JAROSLAV MLYNÁRIK ml. a Ing. PETER FRIČ z Poľovníckeho združenia Likava - Choč: "RIZIKO STRETU MEDVEĎA JE NA KAŽDOM JEDNOM KOPCI. Medveď hnedý je celoročne chránený.."

Deň matiek

Deň matiek netradične

Dátum: 11. 5. 2021

Milé mamy, staré mamy,
Deň matiek možno právom označiť za prvý sviatok pre každého syna, dcéru, vnúčatá i tie najmenšie pravnúčatá. Nie je to náhoda, že tento významný deň je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku. Májový mesiac viac ako iný evokuje mýtus lásky.

Zobrazené 1-30 z 138