Menu
Obec Valaská Dubová
ObecValaská Dubová
Valaská Dubová

Oznamy - aktuality

Zobrazené 61-90 z 143
Valaská Dubová

Dubova Valachorum – Dejiny, religiozita a etnografia obce Valaská Dubová.

Dátum: 29. 4. 2019

Dostala sa k nám zaujímavá publikácia autorky z našej obce, Ľubici Lenartovej, ktorú by sme radi priblížili našim návštevníkom :
Dubova Valachorum – Dejiny, religiozita a etnografia obce Valaská Dubová.
Práca na 118 stranách v troch častiach pojednáva o Obci a jej dejinách, o histórii farnosti a religióznom ráze obce, o pamiatkach a tradíciách v obci.
Odpovede autorky na niektoré otázky, ktoré Vás možno zaujmú...

JPU

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) Valaská Dubová - Brestová

Dátum: 14. 4. 2019

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) Valaská Dubová - Brestová
Pozri na hlavnú stránku do JPU

Verejná vyhláška + Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Dátum: 25. 3. 2019

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor a Obec Valaská Dubová zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Valaská Dubová - Brestová na deň 11.4.2019 o 12:30 v sále KD vo Valaskej Dubovej.

UNC

Dobrá správa z obce – nový stroj v obci

Dátum: 20. 2. 2019

Počas zimy sa nám podarilo zrekonštruovať UNC 060.
Veríme, že bude našej obci slúžiť dlhé roky.

Píšu o nás v SPOLOČNÍKU

Píšu o nás

Dátum: 8. 2. 2019

Píšu o nás v SPOLOČNÍKU

Občasník obce Valaská Dubová

DUBOVSKÉ NOVOSTI

Dátum: 11. 1. 2019

Do Vašich schránok budú v týchto dňoch doručené
DUBOVSKÉ NOVOSTI, január 2019, ročník V.,číslo 1

Zasadnutie

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 1. 12. 2018

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa uskutočnilo dňa 30.11.2018 18.30 v malej sále kultúrneho domu.

Oznam pre majiteľov psov

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 26. 11. 2018

Obec Valaská Dubová v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa (psov) chovaného (chovaných) na území SR povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskor. predpisov transpondérom (mikročipom).

Vstup do obce - "Vitajte v našej obci, vitajte doma“

Vstup do obce - "Vitajte v našej obci, vitajte doma“

Dátum: 11. 11. 2018

Milí priatelia,

ako sme už dlhšie avizovali, pokúsili sme sa vybudovať nevšedný a reprezentatívny vstup do obce. Vstup, ktorý by poukázal na naše tradície a kultúrne dedičstvo na ktoré sme hrdí. Po niekoľkomesačnej naozaj pilnej, dôkladnej a náročnej práci sa nám včera (10.11.2018) podarilo toto dielo "Vitajte v našej obci, vitajte doma", dokončiť.

Strážcovia obce  -  pre tých, čo nemajú Facebook

Strážcovia obce - pre tých, čo nemajú Facebook

Dátum: 23. 9. 2018

Keď sa povie "vstup do obce" v mysli sa vynorí biela tabuľa s názvom obce ...
ale čo tak to urobiť trochu inak ?

Jedinečné dielo s názvom "Strážcovia Valaskej Dubovej" sme začali realizovať už dávno...
a dúfame, že sa Vám bude páčiť ...a má to aj pokračovanie...

Rozhovor so starostom obce  1

Rozhovor so starostom obce

Dátum: 6. 9. 2018


Starosta obce Valaská Dubová Igor Tulinský poskytol rozhovor na aktuálne témy pre čitateľov stránky, otázky kládol poslanec obce Mgr. Martin Kereškéni. V rozhovore sa dočítate o prácach v obci, dopravnej situácii, cestách v obci či pozemkových úpravách.

Nová kuchyňa

Nová kuchyňa už slúži občanom

Dátum: 11. 4. 2018

Prvý cieľ tohto roku sme úspešne dotiahli do konca. Nová obecná kuchyňa bola 5.apríla po ukončení obecného zastupiteľstva slávnostne uvedená do prevádzky za účasti poslancov obce a prítomných občanov.

Cesta pri Kadubcovcoch

Dobrá správa pre obec

Dátum: 30. 3. 2018

Obec Valaská Dubová sa uchádzala pred dvomi rokmi
o finančný príspevok z EÚ na rekonštrukciu cesty pri Kadubcovcoch.
Prišlo oznámenie, že sme boli ú s p e š n í
a 16.3.2018 bola podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku, čím obec získa v rámci programu rozvoja vidieka 70 285,78 EUR, v č l e n e n í
z EPFRV 52 714,33 €
zo štátneho rozpočtu 17 571,45 €

Dubovské novosti 2017

Dubovské novosti 2017

Dátum: 18. 12. 2017

V týchto dňoch budú doručené do Vašich schránok Dubovské novosti 2017.

Zmluva o dielo

Dátum: 27. 11. 2017

Modernizácia vykurovacieho systému a ohrevu TV OcÚ Valaská Dubová

Zmluva o dielo

Dátum: 27. 11. 2017

Modernizácia budovy označenej súpisným číslom 52 a výstavba detského a workout ihriska

Výzva na súťaž

Dátum: 15. 11. 2017

Obec Valaská Dubová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky „Modernizácia vykurovacieho systému a ohrevu TV Obecného úradu Valaská Dubová“

Výzva na súťaž

Dátum: 14. 11. 2017

Obec Valaská Dubová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky „Modernizácia budovy označenej súpisným číslom 52 a výstavba detského a workout ihriska“

Informácia o realizovanom projekte Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Valaská Dubová

Dátum: 6. 11. 2017

Informačná správa ku projektu verejného osvetlenia v našej obci.

Čriepky z diania v obci

Čriepky z diania v obci

Dátum: 9. 7. 2017

V oznamoch pribudli
Čriepky z diania v obci za minulé obdobie

Dubovské novosti Apríl 2017

Dubovské novosti

Dátum: 18. 4. 2017

V týchto dňoch boli do každého domu doručené
Dubovské novosti - apríl 2017

Otvorenie športovo relaxačného centra 1

Otvorenie športovo relaxačného centra

Dátum: 26. 3. 2017

Našou víziou je, aby kultúrny dom našej obce, mal univerzálne využitie.
Pre občanov sme sprístupnili športovo relaxačné centrum.
Otvorené 26.3.2017 starostom obce a zároveň vysvätené našim
duchovným otcom PaedDr. ThLic. Karolom Karašom.
Priestory budú slúžiť ako klubovňa,
posilňovňa (fitness centrum),
a materské centrum s certifikátom pre deti.
Profi vybavenie, profi relax.

Návšteva Prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja  13.3.2017 1

Návšteva Prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku dňa 13.3.2017

Dátum: 6. 3. 2017

Návšteva Prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja K i s k u, v našej obci dňa 13.3.2017.

Erb Obce Valaská Dubová

Erb Obce Valaská Dubová

Dátum: 26. 2. 2017

Na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, poslanec Kendera navrhol zaradiť podnet od rodáka obce, dotýkajúci sa erbu obce. Predniesol dôvody dotýkajúce sa problematiky erbu. Poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko, zaoberať sa problematikou erbu,
aj veľkého erbu obce.

Starosta obce Valaská Dubová Igor Tulinský v kancelárii počas adventu

Valaská Dubová sa napriek zdedeným dlhom posúva dopredu, starostu teší ochota a súdržnosť ľudí

Dátum: 12. 2. 2017

Píšu o nás: o dlhoch, ktoré zdedilo súčasné vedenie obce, o realizovaných prácach v obci a plánoch, neusporiadaných pozemkoch brzdiacich výstavbu, či divej zveri v obci..regionálne noviny robili reportáž o obci, odpovedal aj starosta Igor Tulinský.

Ples obce Valaská Dubová, 2.ročník

Ples, otváranie klubovne, schôdza o pozemkových úpravách

Dátum: 12. 2. 2017

Informácia o 2.ročníku plesu obce 11.2.2017, plánovanom otvorení klubovne a posilňovne v kultúrnom dome (marec 2017) a informácia o konanej schôdzi na tému Jednoduché pozemkové úpravy v obci 28.1.2017.

V zasneženej Valaskej Dubovej sme sa rozlúčili s p.farárom Viktorom Olosom 2

V zasneženej Valaskej Dubovej sme sa rozlúčili s p.farárom Viktorom Olosom

Dátum: 9. 1. 2017

Pohrebnú omšu vo Valaskej Dubovej celebroval spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Rádio Lumen ju odvysielalo v priamom prenose. V článku krátené príhovory (kňaz Peter Jurčaga, príhovor v mene Viktorovho synovca Dominika, rektor KU Jozef Jarab, biskup Štefan Sečka, starosta Valaskej Dubovej Igor Tulinský, starosta Komjatnej Otto Brtko, starosta Hubovej Stanislav Nechaj, kňaz Karol Karaš, riaditeľ rádia Lumen Juraj Spuchľák).

Viktor Olos

+ Za Viktorom Olosom (*4.8.1927 + 31.12.2016)

Dátum: 2. 1. 2017

Posledný deň roku 2016 sme sa dozvedeli správu o úmrtí dlhoročného kňaza pôsobiaceho vo Valaskej Dubovej Viktora Olosa v 90. roku života, prenasledovaného a väzneného komunistickým režimom. Zaopatrený sviatosťami odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu. Životný príbeh kňaza v článku.

Hodnotenie výsledkov vedenia obce po 2 rokoch

Hodnotenie výsledkov vedenia obce po 2 rokoch

Dátum: 26. 12. 2016

V aktuálnom čísle občasníka Dubovské novosti poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Martin Kereškéni hodnotí prácu a výsledky vedenia obce na čele so starostom Igorom Tulinským.

Titulná strana občasníka Dubovské novosti.

Vedenie obce Valaská Dubová výrazne splatilo dlhy z minulosti

Dátum: 26. 12. 2016

Obec Valaská Dubová pred Vianocami vydala ďalšie číslo novín Dubovské novosti, ktoré bolo distribuované do schránok domácností. V jednom z článkov sa venujeme splácaniu dlhov z minulého obdobia, a to konkrétne sumy, ktoré boli splatené.

Zobrazené 61-90 z 143